Financieel beheer

Elke eigenaar heeft nood aan een onmiddellijke opvolging! Daarom hebben we het financiële aspect van het beheer volledig geautomatiseerd.

Bel ons vandaag nog

Een tweede luik is het financieel beheer. De syndicus voert de boekhouding van de VME, en staat in voor het beheer van de inkomsten en de uitgaven van de mede-eigendom. Daarnaast dient de syndicus ook het beheer van het werkings- en reservekapitaal op zich te nemen.

formula

Voordelen van automatisatie van het financieel beheer

Het financieel beheer van een appartementsgebouw is complexe materie voor de eigenaars. Als syndicus ontzorgen wij de mede-eigenaars op dit vlak. Om onze klanten hierin te verlichten nemen wij deze taak op een professionele manier over.

Ontdek hieronder de financiële aanpak van de syndicus.

  • De boekhouding van de residentie is volledig gebaseerd op het principe van dubbele boekhouding volgens het Europese rekeningstelsel. Mede-eigenaars worden beschouwd als “klanten”, toeleveringsbedrijven als “leveranciers”. Dit uniforme systeem biedt je een correct en duidelijk overzicht op de financiële verwerking van jouw gebouw.
  • Zoals voorgeschreven in de statuten van de gebouwen, werken wij volgens het systeem van verdeelsleutels. Dit wil zeggen dat wij automatisch de opsplitsing maken in de verdeling van verschillende onkostenposten.
  • Op elk ogenblik kunnen we een rekenkundige balans afdrukken met daarop de nog te ontvangen provisies, de nog te betalen leveranciers, standen van de bankrekening, vermogen van de residentie en kosten per rekeningnummer.
  • Op jouw verzoek maken wij een grafische vergelijking tussen de verschillende boekjaren. Op die manier kunnen de mede-eigenaars de financiële evolutie van de kosten in de mede-eigendom van dichtbij volgen.
  • De syndicus is in staat regelmatig een budgetvergelijking voor te leggen; hierbij vergelijken wij het effectief betaalde bedrag met het vooropgestelde. Zo kunnen wij bij onregelmatigheden tijdig ingrijpen.
  • Na verifiëring van de uitgevoerde werken, worden ingebrachte facturen exact op de vervaldag betaald via rechtstreekse verbinding met de bank. De residentie-gelden blijven aldus zo lang mogelijk op de rekening staan, zonder daarentegen kans te lopen op verwijlintresten van leveranciers.
  • Provisie- en afrekeningsbetalingen door eigenaars worden dagelijks afgepunt via de  verbinding met het “real-time saldo” van de bank. Nalatige eigenaars worden strikt opgevolgd om eventuele “grote achterstallen” te voorkomen. Alle intresten zijn steeds ten voordele van de mede-eigendom.
  • De afrekeningen aan de eigenaars zijn overzichtelijk en volgens een uniform systeem.
  • Bij verkoop van een appartement worden de afrekeningen tussen de oude en de nieuwe eigenaar gesplitst op datum van de hypothecaire akte.
  • De goedgekeurde afrekeningen van de elkaar opvolgende boekjaren kunnen steeds geraadpleegd worden via onze website of mobiele applicatie met voor iedere eigenaar een unieke log-in code die hem de toegang verschaft tot de documenten met betrekking tot het kavel waarvan hij eigenaar is, via de eigenaars website.

Contacteer ons


Even geduld aub...