Plaatsbeschrijving

Onze vastgoedexperten voeren plaatsbeschrijving uit bij aanvang huur, bij einde huur, bij aanvang werken en openbaar domein.

Bel ons vandaag nog

Plaatsbeschrijvingen bij aanvang en einde huur

Bij elke huurovereenkomst dient een verplichte plaatsbeschrijving opgemaakt te worden. Deze plaatsbeschrijving moet worden opgemaakt tijdens de periode dat de verhuurde ruimtes onbewoond zijn, oftewel binnen de eerste maand van bewoning. Zo’n plaatsbeschrijving is een schriftelijke vaststelling van de huidige situatie van de woning (bij aanvang van de huur), dit aangevuld met een ruime fotoreportage. Wij fungeren als onafhankelijk expert voor de opmaak van een gedetailleerde plaatsbeschrijving. Dit alles is van essentieel belang om latere discussies tussen huurder & verhuurder te voorkomen.  Deze plaatsbeschrijving dient samen met het huurcontract geregistreerd te worden bij het registratiekantoor.

Bij einde huur kan opnieuw een plaatsbeschrijving worden opgemaakt. Door het vergelijken van beide plaatsbeschrijvingen kan de eventuele veroorzaakte schade door de huurder bepaald worden. Indien er schade is aan het betreffende pand kan een schadedossier door ons opgesteld worden waarop de herstellingskosten verduidelijkt worden.

Een plaatsbeschrijving opgesteld door een Vastgoed - expert kan als bewijsmateriaal gebruikt worden bij de rechtbank.

Plaatsbeschrijvingen bij aanvang en einde werken

Aannemers maken vaak gebruik van plaatsbeschrijvingen bij aanvang der werken, dit om latere betwistingen met buurtbewoners of de overheid te voorkomen.

Plaatsbeschrijvingen bij bouw- of renovatiewerken worden opgemaakt bij de aanpalende buren, voor aanvang van de werkzaamheden. Zo kan de eigenaar van het aanpalend perceel u niet verantwoordelijk stellen voor reeds bestaande schade aan zijn woning. Als onafhankelijk expert stellen wij een gedetailleerde plaatsbeschrijving op met een nauwkeurige beschrijving van eventuele bestaande basten, scheuren, vochtplekken,…

Na uitvoering van de werken wordt een vergelijking gemaakt met de oorspronkelijke staat van het goed waarna een begroting van de eventuele schade kan bepaald worden. Dit alles wordt duidelijk beschreven in het door ons opgemaakte schadedossier.

Bij het huren of verhuren van een pand (voor huisvesting) bent u wettelijk verplicht om van het gebouw een plaatsbeschrijving te laten opstellen.  Dit is zowel in het belang van de huurder als de verhuurder.  De BIV Makelaars – Experten en Experten stellen een uitgebreide gedetailleerde plaatsbeschrijving op van uw onroerend goed zodat u dit verslag samen met het huurcontract binnen de 2 maanden kan laten registreren bij het registratiekantoor.

Wij maken plaatsbeschrijvingen van:

  • Woningen
  • Appartementen
  • Kantoren
  • Handelspanden
  • Bedrijfsgebouwen
  • ..        

1

WAT IS EEN PLAATSBESCHRIJVING?

Een plaatsbeschrijving is een schriftelijk verslag dat de huidige situatie van het pand beschrijft.  Bij het opstellen van een plaatsbeschrijving wordt dus zowel een uitgebreide tekstuele beschrijving opgemaakt van het pand en dit alles wordt aangevuld door een uitgebreide fotoreportage.  Ook het aantal sleutels en meterstanden worden genoteerd en vermeld in het verslag.  

2

WANNEER LAAT U HET BEST EEN PLAATSBESCHRIJVING OPSTELLEN?

Het is raadzaam om de plaatsbeschrijving te laten opstellen wanneer de ruimtes nog onbewoond zijn zodat alle oppervlakken duidelijk zichtbaar zijn en er geen discussie kan zijn over eventuele verhuisschade.  Het is ook mogelijk om de plaatsbeschrijving tijdens de eerste maand van bewoning te laten uitvoeren echter zijn dan niet alle oppervlakken goed zichtbaar door de meubels,… waardoor niet alle oppervlakken kunnen beschreven worden en onderliggende schade niet bepaald kan worden.

3

WIE STELT EEN PLAATSBESCHRIJVING OP?

Het is raadzaam om een plaatsbeschrijving te laten opstellen door een onafhankelijke partij, dit kan discussies vermijden tussen huurder en verhuurder.  Hiervoor kan u dus best een landmeter-expert voor aanstellen daar deze optreedt  als onafhankelijk expert en ervoor zorgt dat de plaatsbeschrijving volledig is en voldoet aan de wettelijke verplichtingen.

4

PLAATSBESCHRIJVING BIJ EINDE HUUR (SCHADERAMING)

Bij het einde van de huurovereenkomst kan u worden we aangesteld voor het opstellen van de plaatsbeschrijving bij einde huur.  Hierbij wordt aan de hand van de opgestelde en ondertekende ingaande plaatsbeschrijving de eventuele schade vastgesteld.  De vastgestelde schade wordt vermeld in het verslag samen met de herstellingskost.  Voor het vaststellen van de herstellingskost doet u best beroep onze uitgebreide expertise wij beschikken over de nodige ervaring en technische kennis.  Dit kan een hoop discussies vermijden tussen huurder en verhuurder bij het beëindigen van de huurovereenkomst.

De huurder moet het pand teruggeven in de staat waarin hij het heeft ontvangen.  Indien het onroerend goed schade vertoond die niet in de ingaande plaatsbeschrijving vermeld staat dient de huurder deze huurschade te vergoeden.  U dient er wel op te letten dat schade door ouderdom, overmacht of normaal gebruik niet vergoed worden.       

5

HET ONTBREKEN VAN EEN PLAATSBESCHRIJVING

Bij het ontbreken van een gedetailleerde plaatsbeschrijving wordt wettelijk aangenomen dat de woning zich bij het einde van de huurovereenkomst nog in zijn oorspronkelijke staat bevindt.  De huurder kan dan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade.  Tenzij de verhuurder kan aantonen dat de huurder deze veroorzaakt heeft.

Contacteer ons


Even geduld aub...